Miracles d'Épidaure

(Épidaure, 350-300 av. J.-C.)


Les trois inscriptions traduites ici nous donnent une liste de 50 miracles bien conservés.
Les patients sont en majorité des hommes (29); les femmes sont au nombre de 14, les enfants de 6. Nous avons même un ... objet miraculé (no 10).

Quant aux maladies, nous rencontrons les cas suivants:
     Gynécologie, grossesse longue : 1, 2, 25 - stérilité : 31, 34, 39, 42
     Orthopédie, paralysie : 3 - rachitisme, infirmité : 15, 37, 38, a - articulations : 16 - blessures de guerre : 12, 30, 32, 40
     Ophtalmologie : 4, 9, 18, 20, 22 - cécité : 11, b
     Dermatologie : 6, 7 - puces : 28 - pus : 48
     Maladies internes, phtisie : 33 - migraines : 29 - hydropisie : 21, 49 - ulcère, tumeur, chancre : 17, 26, 27, 45, c
            abdomen, parasites : 13, 23, 25, 41 - organes sexuels : 14 - pierre : 8 - goutte : 43
     Mutisme : 5, 44
     Cheveux : 19

Nous avons également deux cas où le sanctuaire fonctionne comme un oracle, pour retrouver un enfant disparu (24), ou un trésor enfoui (46). Car le sanctuaire d'Asclépios s'était installé sur un ancien sanctuaire d'Apollon.

Certains de ces miracles s’accompagnent de prodiges (1, 47) ou soulignent la foi du suppliant malgré l’incrédulité des autres (9, 10), en stigmatisant au passage la sottise (2, 4), l’incrédulité (3, 4), la curiosité due à l’incrédulité finalement punie (11), l’ingratitude du malade guéri (7,22), ou s’accompagnent d’une situation comique (27).

Par ailleurs, ces inscriptions rappellent aussi qu'il y a des succursales agréées (33), ou que la concurrence ne vaut rien (23, 48).

Éd. :

IG IV, 951 - IG IV2 1, 121 (126 li.), 122 (134 li.), 123 (137 li.), [124 : 25 lignes très lacunaires].
SGDI 3339 - Syll. 802 - Michel 1069.
Buck, Greek dialects; Boston 1910; no 84 pp. 243-247.
R. Herzog, Die Wunderheilungen von Epidauros. Ein Beitrag zur Geschichte der Medizin und der Religion; Leipzig 1931.

Voir:


Relief votif attique à Asclépios


Dans un cadre rectangulaire délimité par des pilastres, est représenté à gauche, le dieu Asclépios, assis sur un trône ; derrière lui se dresse sa fille Hygie. Sous le trône du dieu est lové son animal symbolique, le serpent. Devant lui, en taille inférieure, selon la convention, est représenté le couple des dédicants, avec les membres de leur famille (4 enfants); à l’extrémité du relief, une servante porte sur la tête une grande « kisté » (caisse) contenant les offrandes aux deux divinités honorées.

Datation : vers 325 av. J.-C.

Prov.: Attique.


Abaton : partie du sanctuaire où avait lieu l'incubation.

      θεός.      v    τύχα [ἀγ]αθά.
[ἰά]ματα τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ Ἀσκλαπιοῦ.
(I) [Κλ]εὼ πένθ' ἔτη ἐκύησε. v αὕτα πέντ' ἐνιαυτοὺς ἤδη κυοῦσα ποὶ τὸν
4 [θε]ὸν ἱκέτις ἀφίκετο καὶ ἐνεκάθευδε ἐν τῶι ἀβάτωι· ὡς δὲ τάχισ-
[τα] ἐξῆλθε ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἱαροῦ ἐγένετο, κόρον ἔτεκε, ὃς εὐ-
[θ]ὺς γενόμενος αὐτὸς ἀπὸ τᾶς κράνας ἐλοῦτο καὶ ἅμα τᾶι ματρὶ
[π]εριῆρπε. τυχοῦσα δὲ τούτων ἐπὶ τὸ ἄνθεμα ἐπεγράψατο· "οὐ μέγε-
8 [θο]ς πίνακος θαυμαστέον, ἀλλὰ τὸ θεῖον, πένθ' ἔτη ὡς ἐκύησε ἐγ γασ-
τρὶ Κλεὼ βάρος, ἔστε ἐγκατεκοιμάθη καί μιν ἔθηκε ὑγιῆ". τριέτης
v (II) Ἰθμονίκα Πελλανὶς ἀφίκετο εἰς τὸ ἱαρὸν ὑπὲρ γενεᾶς. ἐγ[κατα]-
[κοι]μαθεῖσα δὲ ὄψιν εἶδε· ἐδόκει αἰτεῖσθαι τὸν θεὸν κυῆσαι κό-
12 [ραν]. τὸν δ' Ἀσκλαπιὸν φάμεν ἔγκυον ἐσσεῖσθαί νιν, καὶ εἴ τι ἄλλο
α[ἰτ]οῖτο, καὶ τοῦτό οἱ ἐπιτελεῖν, αὐτὰ δ' οὐθενὸς φάμεν ἔτι ποι-
δε[ῖ]σθαι. ἔγκυος δὲ γενομένα ἐγ γαστρὶ ἐφόρει τρία ἔτη, ἔστε πα-
ρέβαλε ποὶ τὸν θεὸν ἱκέτις ὑπὲρ τοῦ τόκου·ἐγκατακοιμαθεῖσα
16 δὲ ὄψ[ι]ν εἶδε·ἐδόκει ἐπερωτῆν νιν τὸν θεόν, εἰ οὐ γένοιτο αὐτᾶι
πάντα ὅσσα αἰτήσαιτο καὶ ἔγκυος εἴη· ὑπὲρ δὲ τόκου ποιθέμεν
νιν οὐθέν, καὶ ταῦτα πυνθανομένου αὐτοῦ, εἴ τινος καὶ ἄλλου δέ-
οιτο λέγειν, ὡς ποησοῦντος καὶ τοῦτο. ἐπεὶ δὲ νῦν ὑπὲρ τούτου
20 παρείη ποτ' αὐτὸν ἱκέτις, καὶ τοῦτό οἱ φάμεν ἐπιτελεῖν. μετὰ δὲ
τοῦτο σπουδᾶι ἐκ τοῦ ἀβάτου ἐξελθοῦσα, ὡς ἔξω τοῦ ἱαροῦ ἦς, ἔτε-
κε κόραν. v (III) ἀνὴρ τοὺς τᾶς χηρὸς δακτύλους ἀκρατεῖς ἔχων πλὰν ἑνὸς ἀφ̣ίκετο ποὶ τὸν θεὸν ἱκέτας·θεωρῶν δὲ τοὺς ἐν τῶι ἱαρῶι
24 πίνακας ἀπίστει τοῖς ἰάμασιν καὶ ὑποδιέσυρε τὰ ἐπιγράμμα-
[τ]α. ἐγκαθ̣εύδων δὲ ὄψιν εἶδε· ἐδόκει ὑπὸ τῶι ναῶι ἀστραγαλίζον-
[τ]ος αὐτοῦ καὶ μέλλοντος βάλλειν τῶι ἀστραγάλωι, ἐπιφανέντα
[τ]ὸν θεὸν̣ ἐφαλέσθαι ἐπὶ τὰν χῆρα καὶ ἐκτεῖναί οὑ τοὺς δακτύλ-
28 λους· ὡς δ' ἀποβαίη, δοκεῖν συγκάμψας τὰν χῆρα καθ' ἕνα ἐκτείνειν
τῶν δακτ̣ύλων· ἐπεὶ δὲ πάντας ἐξευθύναι, ἐπερωτῆν νιν τὸν θεόν,
εἰ ἔτι ἀπ̣ιστησοῖ τοῖς ἐπιγράμμασι τοῖς ἐπὶ τῶμ πινάκων τῶν
κατὰ τὸ ἱε̣ρόν (!), αὐτὸς δ' οὐ φάμεν. "ὅτι τοίνυν ἔμπροσθεν ἀπίστεις
32 αὐτο[ῖ]ς οὐκ ἐοῦσιν ἀπίστοις, τὸ λοιπὸν ἔστω τοι," φάμεν, "Ἄπιστος
ὄν̣[ομα]". ἁμέ̣ρας δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε. (IV) Ἀμβροσία ἐξ Ἀθανᾶν
[ἁτερό]πτ[ι]λλος. αὕτα ἱκέτις ἦλθε ποὶ τὸν θεόν· περιέρπουσα δὲ
[κατὰ τ]ὸ ἱα̣ρὸν τῶν ἰαμάτων τινὰ διεγέλα ὡς ἀπίθανα καὶ ἀδύνα-
36 [τὰ ἐόν]τα, χωλοὺς καὶ τυφλοὺ[ς] ὑγιεῖς γίνεσθαι ἐνύπνιον ἰδόν-
[τας μό]νον. ἐγκαθεύδουσα δὲ ὄψ̣ιν εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ἐπιστὰς
[εἰπεῖν], ὅτι ὑγιῆ μέν νιν ποιησοῖ, μισθὸμ μάντοι νιν δεησοῖ ἀν-
[θέμεν ε]ἰς τὸ ἱαρὸν ὗν ἀργύρεον ὑπόμναμα τᾶς ἀμαθίας. εἴπαν-
40 [τα δὲ ταῦτ]α̣ ἀνσχίσσαι οὑ τὸν ὄπτιλλον τὸν νοσοῦντα καὶ φάρμ[α]-
[κόν τι ἐγχέ]αι· ἁμέρας δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε. (V) παῖς ἄφωνος.
[οὗτος ἀφί]κετο εἰς τὸ ἱαρὸν ὑπὲρ φωνᾶς· ὡς δὲ προεθύσατο καὶ
[ἐπόησε τὰ] νομιζόμενα, μετὰ τοῦτο ὁ παῖς ὁ τῶι θεῶι πυρφορῶν 
44 [ἐκέλετο, π]οὶ τὸμ πατέρα τὸν τοῦ παιδὸς ποτιβλέψας, ὑποδέκεσ-
[θαι αὐτὸν ἐ]νιαυτοῦ, τυχόντα ἐφ' ἃ πάρεστι, ἀποθυσεῖν τὰ ἴατρα.
[ὁ δὲ παῖς ἐξ]απίνας "ὑποδέκομαι", ἔφα· ὁ δὲ πατὴρ ἐκπλαγεὶς πάλιν
[ἐκέλετο αὐ]τὸν εἰπεῖν· ὁ δ' ἔλεγε πάλιν· καὶ ἐκ τούτου ὑγιὴς ἐγέ-
48 [νετο. (VI) Πάνδαρ]ος Θεσσαλὸς στίγματα ἔχων ἐν τῶι μετώπωι. οὗτος
[ἐγκαθεύδων ὄ]ψιν εἶδε· ἐδόκει αὐτοῦ τα[ι]νίαι καταδῆσαι τὰ στί-
[γματα ὁ θεὸς κα]ὶ κέλεσθαί νιν, ἐπεὶ [κα ἔξω] γένηται τοῦ ἀβάτου,
[ἀφελόμενον τὰ]ν ταινίαν ἀνθέμε[ν εἰ]ς̣ τὸν ν̣αόν· ἁμέρας δὲ γενο-
52 [μένας ἐξανέστα] καὶ ἀφήλετο τ[ὰν ται]νίαν, καὶ τ̣ὸ μὲν πρόσωπον
[κενεὸν εἶδε τῶ]ν στιγμάτω[ν, τ]ὰν δ[ὲ τ]αινίαν ἀνέθηκε εἰς τὸν να-
[όν, ἔχουσαν τὰ γρ]άμματ[α] τ̣ὰ ἐκ τοῦ μετώ̣που. (VII) Ἐχέδωρος τὰ Π̣ανδά-
[ρου στίγματα ἔλ]αβε ποὶ τοῖς ὑπάρχουσιν. οὗτος λαβὼν πὰρ [Παν]-
56 [δάρου χρήματα], ὥστ' ἀνθέμεν τῶι θεῶι εἰς Ἐπίδαυρον ὑπὲρ αὐ[τοῦ],
[οὐκ] ἀπ̣εδίδου ταῦτα· ἐγκαθεύδων δὲ ὄψιν εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θε[ὸς]
ἐπιστὰς ἐπερωτῆν νιν, εἰ ἔχοι τινὰ χρήματα πὰρ Πανδάρου ἐ[ξ Εὐ]-
θηνᾶν ἄνθεμα εἰς τὸ ἱαρόν· αὐτὸς δ' οὐ φάμεν λελαβήκειν οὐθὲ[ν]
60 τοιοῦτον παρ' αὐτοῦ· ἀλλ' αἴ κα ὑγιῆ νιν ποήσαι, ἀνθησεῖν οἱ εἰκό-
να γραψάμενος· μετὰ δὲ τοῦτο τὸν θεὸν τὰν τοῦ Πανδάρου ταινί-
αν περιδῆσαι περὶ τὰ στίγματά οὑ καὶ κέλεσθαί νιν, ἐπεί κα ἐξ-
έλθηι ἐκ τοῦ ἀβάτου, ἀφελόμενον τὰν ταινίαν ἀπονίψασθαι τὸ
64 πρόσωπον ἀπὸ τᾶς κράνας καὶ ἐγκατοπτρίξασθαι εἰς τὸ ὕδωρ· ἁ-
μέρας δὲ γενομένας ἐξελθὼν ἐκ τοῦ ἀβάτου τὰν ταινίαν ἀφήλετο,
τὰ γράμματα οὐκ ἔχουσαν· ἐγκαθιδὼν δὲ εἰς τὸ ὕδωρ ἑώρη τὸ αὐτοῦ
πρόσωπον ποὶ τοῖς ἰδίοις στίγμασιν καὶ τὰ τοῦ Πανδ<ά>ρου γρά[μ]-
68 ματα λελαβηκός. v (VIII) Εὐφάνης Ἐπιδαύριος παῖς. οὗτος λιθιῶν ἐνε[κά]-
θευδε· ἔδοξε δὴ αὐτῶι ὁ θεὸς ἐπιστὰς εἰπεῖν· "τί μοι δωσεῖς, αἴ τύ
κα ὑγιῆ ποιήσω;" αὐτὸς δὲ φάμεν "δέκ' ἀστραγάλους". τὸν δὲ θεὸν γελά-
σαντα φάμεν νιν παυσεῖν· ἁμέρας δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε.
72 (IX) ἀνὴρ ἀφίκετο ποὶ τὸν θεὸν ἱκέτας ἁτερόπτιλλος οὕτως, ὥστε τὰ
βλέφαρα μόνον ἔχειν, ἐνεῖμεν δ' ἐν αὐτοῖς μηθέν, ἀλλὰ κενεὰ ε[ἶ]-
μεν ὅλως. {ἐγέλων} δή τινες τ̣ῶν ἐν τῶι ἱαρῶι τὰν εὐηθίαν αὐτοῦ, τὸ
νομίζειν βλεψεῖσθαι ὅλως μηδεμίαν ὑπαρχὰν ἔχοντος ὀπτίλ-
76 λου ἀλλ' ἢ χώραμ μόνον. ἐγκαθ̣[εύδο]ν̣τι οὖν αὐτῶι ὄψις ἐφάνη· ἐδό-
κει τὸν θεὸν ἑψῆσαί τι φά[ρμακον, ἔπε]ι̣τα διαγαγόντα τὰ βλέφα-
ρα ἐγχέαι εἰς αὐτά· ἁμέρ[ας δὲ γενομέν]ας βλέπων ἀμφοῖν ἐξῆλθε.
—————
80 (X) κώθων. v σκευοφόρος εἰ̣[ς τὸ] ἱαρ[ὸν] ἕρ̣π̣ων, ἐπεὶ ἐγένετο περὶ τὸ δε-
καστάδιον, κατέπετ̣ε· [ὡς δὲ] ἀνέστα, ἀνῶιξε τὸγ γυλιὸν̣ κα[ὶ ἐ]πεσκό-
πει τὰ συντετριμμένα σκ[ε]ύη· ὡς δ' εἶδε τὸγ κώθωνα κατε[αγ]ότα,
ἐξ οὗ ὁ δεσπότας εἴθιστο [π]ίνειν, ἐλ̣υπεῖτο καὶ συνετίθει [τὰ] ὄ-
84 στρακα καθιζόμενος. ὁδο[ι]πόρος οὖν τις ἰδὼν αὐτόν· "τί, ὦ ἄθλιε," [ἔ]-
φα, "συντίθησι τὸγ κώθωνα [μά]ταν; τοῦτον γὰρ οὐδέ κα ὁ ἐν Ἐπιδαύ-
ρωι Ἀσκλαπιὸς ὑγιῆ ποῆσαι δύναιτο." ἀκούσας ταῦτα ὁ παῖς συν-
θεὶς τὰ ὄστρακα εἰς τὸγ γυλιὸν ἧρπε εἰς τὸ ἱερόν· ἐπεὶ δ' ἀφίκε-
88 το, ἀνῶιξε τὸγ γυλιὸν καὶ ἐξαιρεῖ ὑγιῆ τὸγ κώθωνα γεγενημέ-
νον καὶ τῶι δεσπόται ἡρμάνευσε τὰ πραχθέντα καὶ λεχθέντα· ὡ-
ς δὲ ἄκουσ', ἀνέθηκε τῶι θεῶι τὸγ κώθωνα. vac.
(XI) Αἰσχίνας ἐγκεκοιμισμένων ἤδη τῶν ἱκετᾶν ἐπὶ δένδρεόν τι ἀμ-
92 βὰς ὑπερέκυπτε εἰς τὸ ἄβατον. καταπετὼν οὖν ἀπὸ τοῦ δένδρεος
περὶ σκόλοπάς τινας τοὺς ὀπτίλλους ἀμφέπαισε· κακῶς δὲ δια-
κείμενος καὶ τυφλὸς γεγενημένος καθικετεύσας τὸν θεὸν ἐνε-
κάθευδε καὶ ὑγιὴς ἐγένετο.  vac.
96 (XII) Εὔιππος λόγχαν ἔτη ἐφόρησε ἓξ ἐν τᾶι γνάθωι· ἐγκοιτασθέντος
δ' αὐτοῦ ἐξελὼν τὰν λόγχαν ὁ θεὸς εἰς τὰς χῆράς οἱ ἔδωκε· ἁμέρας
δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆρπε τὰν λόγχαν ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων.
(XIII) ἀνὴρ Τορωναῖος δεμελέας. οὗτος ἐγκαθεύδων ἐνύπνιον εἶδε·
100 ἔδοξέ οἱ τὸν θεὸν τὰ στέρνα μαχαίρ̣αι ἀνσχίσσαντα τὰς δεμε-
λέας ἐξελεῖν καὶ δόμεν οἱ ἐς τὰς χεῖρας καὶ συνράψαι τὰ στή-
θη· ἁμέρας δὲ γενομένας ἐξῆλθε τὰ θηρία ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων
καὶ ὑγιὴς ἐγένετο· κατέπιε δ' αὐτὰ δολωθεὶς ὑπὸ ματρυιᾶς ἐγ κυ-
104 κᾶνι ἐμβεβλημένας ἐκπιών.  vac.
(XIV) ἀνὴρ ἐν αἰδοίωι λίθον. οὗτος ἐνύπνιον εἶδε· ἐδόκει παιδὶ καλῶι
συγγίνεσθαι, ἐξονειρώσσων δὲ τὸλ λίθον ἐγβάλλει καὶ ἀνελόμε-
νος ἐξῆλθε ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων.  vac.
108 (XV) Ἑ̣ρμόδικος Λαμψακηνὸς ἀκρατὴς τοῦ σώματος. τοῦτον ἐγκαθεύ-
δοντα ἰάσατο καὶ ἐκελήσατο ἐξελθόντα λίθον ἐνεγκεῖν εἰς τὸ
ἱαρὸν ὁπόσσον δύναιτο μέγιστον· ὁ δὲ τὸμ πρὸ τοῦ ἀβάτου κείμε-
νον ἤνικε.  vac.
(XVI) Νικάνωρ χωλός· τούτου καθημένου παῖς τ̣ις ὕπαρ τὸν σκίπωνα ἁρ-
112 πάξας ἔφευγε· ὁ δὲ ἀστὰς ἐδίωκε καὶ ἐκ τούτου ὑγιὴς ἐγένετο.
(XVII) ἀνὴρ δάκτυλον ἰάθη ὑπὸ ὄφιος· οὗτος τὸν τοῦ ποδὸς δάκτυλον ὑ-
πὸ τοῦ ἀγρίου ἕλκεος δεινῶς διακείμενος μεθάμερα ὑπὸ τῶν θε-
ραπόντων ἐξενειχθεὶς ἐπὶ ἑδράματός τινος καθῖζ̣ε· ὕπνου δέ νιν
116 λαβόντος ἐν τούτωι δράκων ἐκ τοῦ ἀβάτου ἐξελθὼν τὸν δάκτυλον
ἰάσατο τᾶι γλώσσαι καὶ τοῦτο ποιήσας εἰς τὸ ἄβατον ἀνεχώρησε
πάλιν. ἐξεγερθεὶς δὲ ὡς ἦς ὑγιής, ἔφα ὄψιν ἰδεῖν, δοκεῖν νεανίσ-
κον εὐπρεπῆ τὰμ μορφὰν ἐπὶ τὸν δάκτυλον ἐπιπῆν φάρμακον.
120 (XVIII) Ἀλκέτας Ἁλικός· οὗτος τυφλὸς ἐὼν ἐνύπνιον εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ποτελθὼν τοῖς δα-
κτύλοις διάγειν τὰ ὄμματα καὶ ἰδεῖν τὰ δένδρ̣η πρᾶτον τὰ ἐν τῶι ἱαρῶι. ἁμέρας δὲ γε-
νομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε. v (XIX) Ἡραιεὺς Μυτιληναῖος· οὗτος οὐκ εἶχε ἐν τᾶι κεφαλᾶι
τρίχας, ἐν δὲ τῶι γεν̣είωι παμπόλλας. αἰσχυνόμενος δὲ̣ [ὡς] καταγελάμενος ὑπ[ὸ]
124 τῶν ἄλλων ἐνεκάθευδε. τὸν δὲ ὁ θεὸς χρίσας φαρμάκωι τὰν κεφαλὰν ἐπόησε
τρίχας ἔχειν. vac. (XX) Λύσων Ἑρμιονεὺς παῖς ἀϊδής. οὗ[τος] ὕπαρ ὑπὸ κυνὸς τῶν
κατὰ τὸ ἱαρὸν θε[ραπ]ευόμενος τοὺς ὀπτίλλους ὑγ̣[ιὴ]ς ἀπῆλθε.
       Dieu.              Bonne Fortune.
Guérisons (obtenues) d'Apollon et d'Asclépios.
(1) Cléo, enceinte pendant cinq ans. Alors qu'elle était enceinte depuis déjà cinq ans, elle vint supplier le dieu et dormit dans l'abaton; dès qu'elle  sortit de l'abaton et fut hors du sanctuaire, elle donna le jour à un fils, qui à peine né, se lava lui-même à la source et se mit à faire le tour du sanctuaire avec sa mère. Son vœu exaucé, celle-ci fit inscrire sur son ex-voto: "Ce n'est pas la taille de ce tableau qui mérite l'admiration, mais la divinité: Cléo souffrit cinq ans de sa grossesse, jusqu'à ce qu'elle dorme dans le sanctuaire, et le dieu lui a rendu la santé".
(2) Grossesse de trois ans. Ithmonika de Pella vint au sanctuaire pour une naissance; lors de l'incubation, elle eut une vision : elle se vit demander au dieu de concevoir une fille; Asclépios lui répondit qu'elle serait enceinte, et qu'il exaucerait aussi tout autre vœu; elle répondit qu'elle n'en avait pas. Elle fut donc enceinte et porta son enfant pendant trois ans, jusqu'à ce qu'elle revînt supplier le dieu pour son accouchement. Lors de l'incubation, elle eut une vision: il lui sembla que le dieu lui demandait si tout ce qu'elle lui avait demandé n'était pas arrivé et si elle n'était pas enceinte; mais elle n'avait rien demandé pour l'accouchement et il lui avait demandé si elle voulait dire quelque chose d'autre, qu'il le réalise aussi; mais puisque maintenant elle était venue à lui en suppliante pour cela, il lui dit qu'il allait aussi le réaliser. Après cela, elle se hâta de sortir de l'abaton, et dès qu'elle fut hors du sanctuaire, elle accoucha d'une fille.
(3) Un homme qui avait les doigts de la main paralysés sauf un vint supplier le dieu; quand il vit les tableaux exposés dans le sanctuaire, il ne crut pas aux guérisons et ricanait des inscriptions; lors de son incubation, il eut une vision: il lui sembla que, tandis qu'il jouait aux dés à l'ombre du temple et s'apprêtait à lancer les dés, le dieu lui apparut et lui sauta sur la main et lui étendait les doigts; quand le dieu s'éloigna, il se vit fermer la main et l'ouvrir en étendant chacun de ses doigts; quand tous ses doigts furent tendus, le dieu lui demanda s'il continuerait d'être incrédule devant les inscriptions figurant sur les tableaux accrochés dans le sanctuaire, et il répondit que non. "Puisque dans le passé tu étais incrédule envers ce qui ne mérite pas l'incrédulité, ajouta le dieu, ton nom sera désormais Apistos (incrédule)". Le jour venu, il sortit du sanctuaire, guéri.
(4) Ambrosia d'Athènes, borgne. Elle vint en suppliante auprès du dieu; alors qu'elle déambulait dans le sanctuaire, elle se moqua de certaines des guérisons, disant qu'il était incroyable et impossible que des boiteux et des aveugles retrouvent la santé simplement en voyant un rêve. Lors de son incubation, elle eut une vision; il lui sembla que le dieu lui apparut et lui dit qu'il la guérirait, mais qu'il exigeait d'elle comme rétribution, qu'elle consacre dans le sanctuaire un porc en argent en souvenir de sa sottise. En disant cela, il lui fendit l'œil malade et y versa un remède. Le jour venu, elle s'en fut, guérie.
(5) Un enfant muet. Il se présenta au sanctuaire pour recouvrer la voix. Quand il eut offert le sacrifice préliminaire et accompli les rituels, le garçon qui officiait comme porte-torche du dieu demanda en regardant du côté du père de l'enfant s'il était d'accord de revenir dans une année, s'il obtenait ce pour quoi il était là, pour offrir le sacrifice de guérison; l'enfant s'écria soudain: "Je suis d'accord". Le père fut tout étonné et lui demanda de répéter, ce qu'il fit; et depuis il fut guéri.
(6) Pandaros de Thessalie avait une marque de fer rouge sur le front; tandis qu'il dormait, il eut une vision: il crut voir le dieu qui lui bandait sa cicatrice avec un ruban et lui ordonnait, une fois sorti de l'abaton, d'enlever le ruban et de le consacrer dans le temple; le jour venu, il se leva, enleva le ruban et il vit son front nettoyé de sa cicatrice: il consacra dans le temple le ruban, qui portait les lettres qu'il avait eues au front.
(7) Echédoros reçut les marques de Pandaros en plus de celles qu'il avait. Il avait reçu de Pandaros de l'argent à dédier pour lui au dieu à Épidaure; mais il ne le fit pas; pendant son sommeil, il eut une vision: il lui semblait que le dieu se dressait devant lui et lui demandait s'il avait reçu de la part de Pandaros d'Euthénai de l'argent à consacrer dans le sanctuaire; il lui répondait qu'il n'avait rien reçu de tel de Pandaros; mais que si le dieu lui rendait la santé, il lui consacrerait une image peinte; puis le dieu lia le ruban de Pandaros autour de sa cicactrice et lui ordonna qu'une fois sorti de l'abaton, il enlève le ruban, se lave le visage à la source et se regarde dans l'eau; le jour venu, il sortit de l'abaton, enleva le ruban, qui ne portait plus de lettres; il se regarda dans l'eau et vit que son visage avait reçu, en plus de ses propres marques, les lettres de Pandaros.

(8) Euphanès d'Épidaure, enfant. Il vint dormir au sanctuaire, souffrant de la pierre. Le dieu lui apparut et lui dit : "Qu'est-ce que tu me donneras si je te rends la santé ?" L'enfant répondit "Dix osselets". Le dieu éclata de rire et lui dit qu'il mettrait un terme à ses souffrances. Le jour venu, l'enfant sortit du sanctuaire, guéri.

(9) Un homme vint en suppliant trouver le dieu, borgne à tel point qu'il n'avait que les paupières, qu'il n'y avait rien dans ses paupières, entièrement vides; certains de ceux qui se trouvaient dans le sanctuaire riaient de sa naïveté de croire qu'il retrouverait complètement la vue alors qu'il n'avait pas la moindre trace d'un œil, mais seulement l'emplacement vide; tandis qu'il dormait, un serpent lui apparut: il lui sembla que le dieu préparait le médicament, puis, écartant ses paupières, il l'y versait; au petit matin, il sortir du sanctuaire, voyant de ses deux yeux.

(10) Cothon (espèce de coupe). Un portefaix allait tranquillement vers le sanctuaire lorsque, à une distance de dix stades, il tomba; lorsqu'il se releva, il ouvrit son sac et aperçut les débris de sa marchandise; lorsqu'il vit le kothon brisé, avec lequel son maître avait coutume de boire, il fut très chagrin et s'assit pour en rassembler les morceaux; un voyageur en le voyant, lui dit: "Eh bien, mon brave, pourquoi gaspiller ta peine à recomposer le kothon? Même le dieu d'Épidaure, Asclépios, ne saurait le remettre en état !" À ces mots, le jeune esclave ramassa les débris dans son sac et se rendit au sanctuaire. À peine arrivé, il ouvrit le sac et en retira le kothon complètement restauré; il alla tout raconter à son maître; celui-ci, en entendant ce récit, consacra le kothon au dieu.

(11) Eschine grimpa sur un arbre pour regarder dans l'abaton alors que les suppliants étaient déjà endormis; il tomba de l'arbre sur une palissade et se blessa aux deux yeux; dans l'état désastreux où il était, car il était devenu aveugle, il supplia le dieu, s'endormit dans l'abaton et fut guéri.

(12) Euhippos avait une pointe de lance fichée dans la mâchoire depuis six ans. Il se coucha dans l'abaton et le dieu lui enleva le fer de lance et le lui remit dans les mains; le jour venu, il sortit guéri, le fer de lance en main.

(13) Un homme de Toronè, qui avait avalé des sangsues. Lors de l'incubation, il eut une vision: il lui sembla que le dieu lui fendait la poitrine avec un coutelas pour en extraire les sangsues, les lui donnait en main et recousait la poitrine; le jour venu, il sortit avec les reptiles en main et s'en alla guéri. Il les avait avalées en vidant son assiette, trompé par une belle-mère qui les avait mis dans sa bouillie.
(14) Un homme ayant une pierre dans les bourses. Il eut une vision: il lui sembla qu'il s'unissait à un beau garçon, et tandis qu'il avait des pertes séminales pendant son sommeil, il éjecta la pierre; il se releva et sortit avec la pierre en main.
(15) Hermodicos de Lampsaque, de faible constitution. Alors qu'il dormait dans l'abaton, le dieu le guérit et lui ordonna de sortir et d'apporter au sanctuaire une pierre, aussi grande que possible; Hermodicos réussit à transporter la pierre qui se trouve devant l'abaton.
(16) Nicanor, boiteux. Alors qu'il était assis, il eut une vision tout éveillé : un enfant lui volait sa canne et s'enfuyait. Il se leva pour se lancer à sa poursuite, et par là même fut guéri.
(17) Un homme guéri à un orteil par un serpent. Il souffrait terriblement à l'orteil d'un ulcère provoqué par la morsure d'un serpent; il fut introduit en plein jour dans l'abaton par ses serviteurs; alors qu'il était assis sur un banc, le sommeil s'empara de lui, et il vit qu'un serpent cornu sortait du sanctuaire et lui léchait l'orteil pour le guérir avant de rentrer à nouveau dans l'abaton; à son réveil., il était guéri; il raconta qu'il avait vu un serpent, et qu'un jeune homme très beau lui avait mis un remède sur l'orteil.
(18) Alcétas d'Hélix: il était aveugle et eut une vision dans son sommeil: le dieu s'approchait de lui et lui passait les doigts sur les yeux; et il commença à apercevoir les arbres qui sont dans le sanctuaire; le jour venu, il s'en alla guéri.
(19) Héraieus de Mytilène. Il n'avait pas de cheveux, mais une barbe abondante; gêné des moqueries des autres, il vint dans l'abaton; le dieu lui frotta le crâne avec un remède et fit repousser ses cheveux.

(20) Lyson un garçon d'Hermionè frappé de cécité. Il eut une vision tout éveillé : il était guéri par l'un des chiens qui fréquentent le sanctuaire, et s'en fut ayant retrouvé la vue.
(XXI) Ἀ̣ράτα [Λά]καινα ὕδρωπ[α. ὑπ]ὲρ ταύτας ἁ μάτηρ ἐνεκάθευδεν ἐλ Λακεδαίμο-
νι ἔσσα[ς] καὶ ἐνύπνιον [ὁ]ρῆι· ἐδόκει τᾶς θυγατρός οὑ τὸν θεὸν ἀποταμόν-
τα τὰν κ[ε]φαλὰν τὸ σῶμα κραμάσαι κάτω τὸν τράχαλον ἔχον· ὡς δ' ἐξερρύα συ-
4 χνὸν ὑγρ̣[ό]ν, καταλύσαντα τὸ σῶμα τὰν κεφαλὰν πάλιν ἐπιθέμεν ἐπὶ τὸν αὐ-
χένα· ἰδο[ῦ]σ̣α δὲ τὸ ἐνύπνιον τοῦτο ἀγχωρήσασα εἰς Λακεδαίμονα κατα-
λαμβάνε̣[ι τ]ὰν θυγατέρα ὑγιαίνουσαν καὶ τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον ὡρακυῖαν.
(XXII) Ἕρμων Θ[άσιος. τοῦτο]ν τυφλὸν ἐόντα ἰάσατο· μετὰ δὲ τοῦτο τὰ ἴατρα οὐκ ἀ-
8 πάγοντ̣[α ὁ θεός νιν] ἐπόησε τυφλὸν αὖθις· ἀφικόμενον δ' αὐτὸν καὶ πάλιν
ἐγκαθε̣[ύδοντα ὑγι]ῆ κατέστασε.
(XXIII) Ἀριστα̣[γόρα Τροζ]ανία. αὕτα ἕλμιθα ἔχουσα ἐν τᾶι κοιλίαι ἐνεκάθευδε
ἐν Τροζ[ᾶνι ἐν τῶι] τοῦ Ἀσκλαπιοῦ τεμένει καὶ ἐνύπνιον εἶδε· ἐδόκει ὁ>ἱ<
12 τοὺς υἱ[οὺς τοῦ θ]εοῦ, οὐκ ἐπιδαμοῦντος αὐτοῦ, ἀλλ' ἐν Ἐπιδαύρωι ἐόντος,
τὰγ κεφα[λὰν ἀπο]ταμεῖν, οὐ δυναμένους δ' ἐπιθέμεν πάλιν πέμψαι τινὰ πο[ὶ]
τὸν Ἀσκλ[απιόν, ὅ]πως μόληι· μεταξὺ δὲ ἁμέρα ἐπικαταλαμβάνει καὶ ὁ ἱαρ-
ρεὺς ὁρῆι [σάφα τ]ὰν κεφαλὰν ἀφαιρημέναν ἀπὸ τοῦ σώματος· τᾶς ἐφερποῦ-
16 σας δὲ νυκτ[ὸς Ἀρ]ισταγόρα ὄψιν εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ἵκων ἐξ Ἐπιδαύρου
ἐ̣πιθεὶς τ[ὰν κε]φαλὰν ἐπὶ [τὸ]ν τράχαλον, μετὰ ταῦτα ἀνσχίσσας τὰγ κοιλ[ί]-
[α]ν̣ τὰν αὐτ[ᾶς ἐξ]ελεῖν τὰν ἕ[λμ]ιθα καὶ συρράψαι πάλιν, καὶ ἐκ τούτου ὑγ[ι]-
[ὴ]ς ἐγένετ[ο. vac. (XXIV) ὑ]π[ὸ π]έ̣τραι παῖς Ἀριστόκριτος Ἁλ̣ικός· οὗτος
20 ἀποκολυμ[βάσ]ας εἰς τὰν θά̣[λασ]σ̣αν ἔπειτα δενδρύων εἰς τόπον ἀφίκετο
ξηρόν, κύκ[λωι] πέτραις περ[ιεχό]μενον, καὶ οὐκ ἐδύνατο ἔξοδον οὐδεμί-
αν εὑρεῖν. [με]τὰ δὲ τοῦτο ὁ πατ[ὴρ α]ὐτοῦ, ὡς οὐθαμεὶ περιετύγχανε μασ-
τεύων, παρ' [Ἀ]σκλαπιῶι ἐν τῶι ἀ[βάτ]ωι ἐνεκάθευδε περὶ τοῦ παιδὸς καὶ ἐ-
24 νύπνιον ε̣[ἶ]δε· ἐδόκει αὐτὸν ὁ θ[εὸς] ἄγειν εἴς τινα χώραν καὶ δεῖξαί οἱ, δ̣[ι]-
ότι τουτ[ε]ῖ ἐστι ὁ ὑὸς αὐτοῦ. ἐξε̣[λθὼ]ν δ' ἐκ τοῦ ἀβάτου καὶ λ̣ατομήσας τὰ[ν]
πέτραν ἀ[ν]ηῦρε τὸμ παῖ̣δα ἑβδεμα̣[ῖο]ν. vac. (XXV) Σωστράτα Φεραί[α παρ]-
εκύησε. α[ὕ]τα ἐμ παντὶ ἐοῦσα φοράδα̣ν εἰς τὸ ἱαρὸν ἀφικομένα ἐνε[κά]-
28 θευδε. ὡς δὲ οὐθὲν ἐνύπνιον ἐναργ[ὲ]ς ἑώρη, πάλιν οἴκαδε ἀπεκομίζ̣[ε]-
το. μετὰ δὲ τοῦτο συμβολῆσαί τις περὶ Κόρνους αὐτᾶι καὶ τοῖς ἑ[πομέ]-
νοις ἔδοξε τὰν ὄψιν εὐπρεπὴς ἀνήρ, ὃς πυθόμενος παρ' αὐτῶν τ[ὰς δυσπρα]-
ξίας τὰς αὐτῶν ἐκελήσατο θέμεν τὰν κ̣λίναν, ἐφ' ἇς τὰν Σωστρ[άταν ἔφε]-
32 ρον. ἔπειτα τὰγ κοιλίαν αὐτᾶς ἀνσχίσας ἐξαιρεῖ πλῆθος ζ[ωϋφίων πάμ]-
πολυ, [δύ]ε ποδανιπτῆρας· συνράψας δὲ τὰ[ν γ]αστέρα καὶ ποήσας ὑ[γιῆ]
τὰν γυ̣ναῖκα τάν τε παρουσίαν τὰν αὐτο[ῦ π]αρενεφάνιξε ὁ Ἀσκλαπιὸς
καὶ ἴατρα ἐκέλε̣το ἀπ[ο]πέμπειν εἰς Ἐπί[δα]υρ[ον. vac. ] (XXVI) κύων ἰά-
36 σατο παῖδα Αἰ[γιν]άταν. οὗτος φῦμα ἐν τῶ[ι τρα]χ̣άλωι εἶχε· ἀφικόμενο[ν]
δ' αὐτὸν ποὶ τ[ὸν] θε[ὸ]ν κύων τῶν ἱαρῶν ὕ[παρ τ]ᾶ̣ι γλώσσαι ἐθεράπευσε
καὶ ὑγιῆ ἐπόη[σ]ε. vac. (XXVII) ἀνὴρ ἐ[ντὸ]ς τᾶς κοιλίας ἕλκος ἔχων. οὗ-
τος ἐγκαθεύδων ἐν[ύπνιο]ν εἶδε· ἐδ̣όκ[ε]ι αὐτῶι ὁ θεὸς ποιτάξαι τοῖς
40 ἑπομένοις ὑπηρέτα[ις συλ]λαβόντας αὐτὸν ἴσχειν, ὅπως τάμηι οὑ τὰν
κοιλίαν· αὐτὸς δὲ φεύ[γει]ν, τοὺς δὲ συλλαβόντας νιν ποιδῆσαι ποὶ ῥό-
πτον· μετὰ δὲ τοῦτο τὸν [Ἀσ]κλαπιὸν ἀνσχίσσαντα τὰγ κοιλίαν ἐκτα-
μεῖν τὸ ἕλκος καὶ συρρά[ψαι] πάλιν, καὶ λυθῆμεν ἐκ τῶν δεσμῶν· καὶ ἐ-
44 κ τούτου ὑγιὴς ἐξῆ[λθ]ε, τὸ δὲ δάπεδον ἐν τῶι ἀβάτωι αἵματος κατά-
πλεον ἦς. vac. (XXVIII) Κλεινάτας Θηβα̣ῖος ὁ τοὺς φθεῖρας· οὗτος π̣[λῆ]-
θός τι πάμπολυ φθε[ιρ]ῶν ἐν τῶι σώματι [ἔ]χων ἀφικόμενος ἐνεκά[θευ]-
δε καὶ ὁρῆι ὄψιν. ἐδόκει αὐτόν νιν ὁ θεὸς ἐγδύσας καὶ γυμνὸν κα-
48 ταστάσας ὀρθὸν σάρ̣[ω]ι τινὶ τοὺς φθεῖρας ἀπὸ τοῦ σώματος ἀποκα-
θαίρειν· ἁμέρας δὲ γ[ε]νομένας ἐκ τοῦ ἀβάτου ὑγιὴς ἐξῆλθε. vac.
(XXIX) Ἀγέστρατος κεφαλᾶς [ἄ]λγος· οὗτος ἀγρυπνίαις συνεχόμενος διὰ
τὸμ πόνον τᾶς κεφαλᾶ[ς], ὡς ἐν τῶι ἀβάτωι ἐγένετο, καθύπνωσε καὶ ἐν[ύ]-
52 πνιον εἶδε· ἐδόκει αὐτὸν ὁ θεὸς ἰασάμε̣νος τὸ τᾶς κεφαλᾶς ἄλγος ὀρ-
θὸν ἀστάσας γυμνὸν παγκρατίου προβολὰν διδάξαι· ἁμέρας δὲ γενη-
θείσας ὑγιὴς ἐξῆλθε καὶ οὐ μετὰ πολὺγ χρόνον τὰ Νέμεα ἐνίκασε
παγκράτιον. vac. (XXX) Γοργίας Ἡρακλειώτας πύος. οὗτος ἐμ μάχαι
56 τινὶ τρωθεὶς εἰς τὸμ πλεύμονα τοξε[ύ]μ[α]τι ἐνιαυτὸγ καὶ ἑξάμηνον
ἔμπυος ἦς οὕτω σφοδρῶς, ὥστε ἑπτὰ καὶ ἑξήκοντα λεκάνας ἐνέπλησε
πύους· ὡς δ' ἐνεκάθευδε, ὄψιν εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς τὰν ἀκίδα ἐξε-
λεῖν ἐκ τοῦ πλεύμονος· ἁμέρας δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε τὰν ἀκί-
60 δα ἐν ταῖς χερσὶ φέρων. vac. (XXXI) Ἀνδρομάχα ἐξ Ἀπείρο[υ] περὶ παί-
δων. αὕτα ἐγκαθεύδουσα ἐνύπνιον εἶδε· ἐδόκει αὐτᾶι π[α]ῖς τις ὡραῖ-
ος ἀγκαλύψαι, μετὰ δὲ το̣ῦτο τὸν θεὸν ἅψασθαί οὑ τᾶι [χη]ρί· ἐκ δὲ τού-
του τᾶι Ἀνδρομάχαι υ[ἱ]ὸς ἐξ Ἀρύββα ἐγένετο. (XXXII) Ἀ[∙∙∙κ]ράτης Κνίδι-
64 ος ὀφθαλμούς. οὗτος ἔν τινι μάχαι ὑπὸ δό[ρα]τος πλα[γεὶ]ς δι' ἀμφοτέ-
ρων τῶν ὀφθαλμῶν τυφλὸς ἐγένετο καὶ τὰν λόγχαν [παρ]οῦσαν ἐν τῶι
προσώπωι περιέφερε· ἐγκαθεύδων [δ]ὲ ὄψιν εἶδε· ἐδ[όκε]ι ο>ἱ< τὸν θεὸν
ἐξελκύσαντα τὸ βέλος εἰς τὰ β[λέ]φαρα τὰς καλουμ[έν]ας κόρας πά-
68 λιν ἐναρμόξαι. ἁμέρας δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθ[ε].
(XXXIII) [Θ]έ̣ρσανδρος Ἁλικὸς φθίσιν. οὗτος, ὡς ἐγκαθεύδων [οὐ]δεμίαν ὄψιν
[ἑ]ώρη, ἐφ' ἁμάξας [ἄμπαλ]ιν ἀπεκομίζετο εἰς Ἁλιεῖς, δράκων δέ τις
[τ]ῶν ἱαρῶν ἐπὶ τ[ᾶς ἁμ]άξας καθιδρυμένος ἦς, τὸ πο[λ]ὺ τᾶς ὁδοῦ περιη-
72 [λι]γμένος περ[ὶ τ]ὸν ἄξονα διετέλεσε. μολόντων δ' [α]ὐ[τ]ῶν εἰς Ἁλιεῖς
[κα]ὶ τοῦ Θερσ[ά]νδρου κατακλιθέντος οἴ[κο]ι, ὁ δράκων ἀπὸ τᾶς ἁμά-
[ξα]ς καταβὰ[ς τ]ὸν Θέρσανδρον ἰάσατο. [τᾶς δ]ὲ πόλιος τῶν Ἁλικῶν
[ἀγγε]λ[λ]ούσας τὸ γεγενημένον καὶ διαπορ[ουμένας] περὶ τοῦ ὄφι-
76 [ος, πό]τερον εἰς Ἐπίδαυρον ἀποκομίζωντι [ἢ αὐτὸν κα]τὰ χώραν ἐῶν-
[τι, ἔ]δοξε τᾶι πόλι εἰς Δελφοὺς ἀποστεῖλα[ι χρησομέ]νους, πότερα
[π]οιῶντι· ὁ δὲ θεὸς ἔχρησε τὸν ὄφιν ἐῆν αὐ[τεῖ καὶ ἱ]δρυσαμένου[ς]
[Ἀ]σκλαπιοῦ τέμενος καὶ εἰκόνα αὐτοῦ πο[ιησαμέ]νους ἀνθέμεν [εἰς]
80 τὸ ἱαρόν. ἀγγελθέντος δὲ τοῦ χρησ[μοῦ, ἁ πόλι]ς ἁ τῶν Ἁλικῶν
ἱδρύσατο τέμενος Ἀσκλαπιοῦ [αὐτεῖ καὶ τὰ ὑπὸ το]ῦ θεοῦ μαντ[ευ]-
σθέντα ἐπετέλεσε.       (XXXIV) [— — —]νία ὑπὲρ τέ-
κνων. αὕτα ἐγκαθεύδου[σα] ἐν[ύπνιον εἶδε· ἐδόκει ο]ἱ φᾶσαι ὁ [θεὸς]
84 ἐσσεῖσθαι γενεὰγ καὶ ἐ[π]ερ[ωτᾶσαι εἰ ἐπιθυμέοι ἄρσενα ἢ θηλυ]-
τέραν, αὐτὰ δὲ φάμεν ἐπι[θυμεῖν ἄρσενα· μετὰ δὲ τοῦτο ἐντὸς ἐνι]-
αυτοῦ ἐγένετο αὐτᾶι υἱ[ός]. vac. (XXXV) [— — — —]
- - - 12 lignes trop lacunaires - - -
τοῦ Βουκεφάλα ἐν τᾶι ἕδραι [καθίζοντά νιν καταπατοῦντος τρωθῆ]-
100 μεν τὸμ πόδα παραχρῆμα καὶ [ἔτι δεινοτέρως(?) διακεῖσθαι ἢ τὸ πρίν]·
ὕ[σ]τερον δὲ πολλὰ καθικετεύ[σας τὸν θεὸν ὑγιὴς ἐγένετο].  vac.
(XXXVII) Κλειμένης Ἀργεῖος ἀκρατὴς [τοῦ σώματος· οὗτος ἐλθὼν εἰς τὸ ἄβα]-
τον ἐνεκάθευδε καὶ ὄψιν εἶδ[ε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς μέγαν δράκοντα πε]-
104 ριελίξαι περὶ τὸ σῶμα καὶ μικ[ρὸν -c.20- ἄγειν]
νιν ἐπί τινα λίμναν, ἇς τὸ ὕδωρ [ἐκελήσατό νιν πιεῖν -c.12-] 
δ' αὐτοῦ ἕθεν διακειμένου τὸν α[-c.24- πολ]-
λοὺς τῶν ἀνθρώπων εἰς ταῦτα φά[μεν? — — — — — — — ἀ]-
108 φικνῶνται εἰς τὸ τέμενος ἐόντ -c.27-
τοιοῦτον ποιησοῖ, ἀλλ' ὑγιῆ ἀποπ[εμψοῖ. ἁμέρας δὲ γενομένας ἀσ]-
κηθὴς ἐξῆλθε. vac. (XXXVIII) Δίαιτος Κύρν̣[ιος(?)· οὗτος ἀκρατὴς ἐὼν ἐτύγχα]-
νε τῶγ γονάτων· ἐγκαθεύδων δὲ ἐνύ[πνιον εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς]
112 τοὺς ὑπηρέτας κέλεσθαι ἀειραμέν̣[ους νιν ἐξενεγκεῖν ἐκ τοῦ ἀ]-
δύτου καὶ καταθέμεν πρὸ τοῦ ναοῦ· ἐ[πεὶ δὲ αὐτὸν οὗτοι ἔξω ἤνεγ]-
καν, ἅρμα ζεύξαντα τὸν θεὸν ἵππων πε[ριελαύνειν τρὶς περί νιν κύ]-
κλωι καὶ καταπατεῖν <ν>ιν τοῖς ἵπποις, [καί οὑ τὰ γόνατα ἰσχυρὰ γε]-
116 νέσθαι εὐθύς· ἁμέρας δὲ γενομένας ὑγ[ιὴς ἐξῆλθε. vac. (XXXIX) — — —]-
δα ἐκ Κέου. αὕτα περὶ παίδων ἐγκαθεύδ[ουσα ἐνύπνιον εἶδε· ἐδό]-
κει οἱ ἐν τῶι ὕπνωι δράκων ἐπὶ τᾶς γαστ[ρὸς κεῖσθαι· καὶ ἐκ τούτου]
παῖδές οἱ ἐγένοντο πέντε. vac. (XL) Τίμω[ν -8- λόγχαι τρω]-
120 θεὶς ὑπὸ τὸν ὀφθαλμόν· οὗτος ἐγκαθεύδ[ων ἐνύπνιον εἶδε· ἐδό]-
κει οἱ ὁ θεὸς ποίαν τρίψας ἐγχεῖν εἰς τ[ὸν ὀφθαλμόν τι· καὶ ὑγι]-
ὴς ἐγένετο. vac. (XLI) Ἐρασίππα ἐκ Καφυιᾶν Ι̣[— — — αὕτα — —]
εἶχε τὰγ γαστέρα καὶ ἐπέπρητο ὅλα καὶ ο[-c.13- ἐγκα]-
124 θεύδουσα δὲ ἐνύπνιον εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸ[ς τὰγ γαστέρα ἀντρί]-
βων φιλῆσαί νιν, μετὰ δὲ τοῦτο φιάλαν οἱ δό[μεν, ἐν ἇι φάρμακον],
καὶ κέλεσθαι ἐκπιεῖν, ἔπειτα ἐμεῖν κέλεσ[θαί νιν, ἐξεμεσάσας]
δὲ ἐμπλῆσαι τὸ λώπιον τὸ αὐτᾶς· ἁμέρας δὲ γ[ενομένας ἑώρη πᾶν]
128 τὸ λώπιον μεστὸν ὧν ἐξήμεσε κακῶν, καὶ ἐκ το[ύτου ὑγιὴς ἐγένε]-
το.  vac. (XLII) Νικασιβούλα Μεσσανία περὶ παίδω[ν ἐγκαθεύδουσα]
ἐνύπνιον εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς δράκοντα μεθ̣[— — — — — —]
φέρων παρ' αὐτάν, τούτωι δὲ συγγενέσθαι αὐτά· [καὶ ἐκ τούτου]
132 παῖδές οἱ ἐγένοντο εἰς ἐνιαυτὸν ἔρσενες δύ[ε. vac. (XLIII) — — —] 
Κιανὸς ποδάγραν. τούτου ὕπαρ χὰν ποτιπορευο[μένου δάκνων] 
αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ ἐξαιμάσσων ὑγιῆ ἐπόη[σε].
(21) Arètè de Sparte, qui souffrait d'hydropisie.
Sa mère la laissa à Lacédémone et se rendit à sa place au sanctuaire, où elle s'endormit et eut une vision:
il lui semblait que le dieu, après avoir coupé la tête de sa fille, suspendit le corps, le col en bas; il en sortit un liquide épais; après avoir ainsi purgé le corps, le dieu replaça la tête sur le col.
Après cette vision, la mère s'en retourna pleine d'angoisse à Lacédémone, où elle trouva sa fille en pleine santé, sa fille qui avait eu la même vision.(22) Hermon de Thasos.
Le dieu le guérit alors qu'il était aveugle; mais par la suite, comme il n'avait pas acquitté l'offrande de guérison, le dieu le rendit à nouveau aveugle; comme il était revenu au sanctuaire, après une nouvelle l'incubation, le dieu lui fit retrouver la santé.(23) Aristagora de Trézène.
Elle avait un ver dans l'abdomen et s'endormit à Trézène dans le téménos d'Asclépios et eut une vision:
Il lui sembla que les fils du dieu - le dieu lui-même n'était pas venu, il était resté à Épidaure - lui coupaient la tête; comme ils étaient incapables de la remettre en place, ils envoyèrent quelqu'un à Épidaure pour demander au dieu de venir. Entretemps, le jour était venu, et le prêtre voit clairement la tête d'Aristagora détachée de son corps.
La nuit suivante, Aristagora eut une vision:
il lui semblait que le dieu, venu d'Épidaure, lui rajustait la tête sur le cou, puis lui ouvrait le ventre, en retirait le ver, avant de le recoudre.
Et à partir de ce moment-là, elle fut guérie.(24) Aristocritos d'Halikè, un garçon coincé sous une pierre.
Il s'était aventuré au large à la nage; puis après une plongée, il arriva en un endroit sec, entouré de rochers de tous les côtés; et il ne pouvait trouver aucune issue.
Alors son père, qui ne réussissait pas à le trouver nulle part malgré ses recherches, vint s'endormir dans le sanctuaire d'Asclépios espérant apprendre quelque chose au sujet de son fils.
Et il eut une vision: il lui sembla que le dieu le conduisait en un certain endroit et lui montrait que son fils s'y trouvait. Le père sortit de l'abaton, et après avoir percé le rocher, il trouva son fils (qui s'y trouvait enfermé) depuis sept jours.(25) Sostrata de Phères, enceinte au delà du terme.
Cette femme, qui se trouvait au plus mal, se fit transporter en litière au sanctuaire et s'y endormit.
Comme elle n'avait eu aucune vision claire, elle se fit ramener chez elle.
En chemin, près de Kornoi, il lui sembla qu'un homme de belle apparence se portait à sa rencontre et demandait à ses gens quel était leur ennui; il leur ordonna alors de poser à terre la litière sur laquelle ils transportaient Sostrata.
Il fendit alors le ventre de la femme et en retira un très grand nombre de parasites, deux pleines cuvettes; puis il recousit le ventre et ayant ainsi rendu la santé à la femme, il lui révéla qu'il était Asclépios et lui ordonna d'envoyer le prix de sa guérison à Épidaure.(26) Un chien guérit un garçon d'Égine.
Ce garçon souffrait d'une tumeur au cou.
Il se rendit auprès du dieu; là, un des chiens sacrés, alors qu'il était tout éveillé, lui lécha sa tumeur et lui rendit la santé.


(27) Un homme avec un ulcère à l'intérieur de l'abdomen.
Cet homme s'endormit dans le sanctuaire et eut une vision:
il lui sembla que le dieu enjoignait aux serviteurs qui l'accompagnaient de le saisir et de le tenir solidement pour lui permettre d'ouvrir le ventre de l'homme.
Celui-ci cherchait à s'enfuir, mais les serviteurs le rattrapèrent et l'attachèrent sur la table d'opération.
Alors Asclépios lui ouvrit le ventre, en retira l'ulcère, avant de lui recoudre le ventre. Puis il le délivra de ses liens.
À partir de ce moment-là, il fut guéri et sortit du sanctuaire; et le sol de l'abaton était inondé de sang.


(28) Kleinatas de Thèbes, couvert de puces.
Cet homme avait le corps couvert de puces. Il vint au sanctuaire, s'y endormit et eut une vision.
Il lui semblait que le dieu le déshabillait et le plaçait debout et tout nu devant lui, avant de lui nettoyer le corps des puces qui le recouvraient, avec une espèce de balai.
Le jour venu, il quitta l'abaton, guéri.

(29) Agératos, qui souffrait de douleurs à la tête.
Cet homme souffrait d'insomnies continuelles à cause de ses maux de tête. Il vint au sanctuaire, s'endormit dans l'abaton et eut une vision. Il lui semblait que le dieu, après avoir guéri son mal de tête, et l'avoir fait lever tout nu, lui enseignait l'art du pancrace. Le jour venu, il sortit guéri, et quelque temps après, il remporta la victoire au pancrace aux jeux Néméens.

(30) Gorgias d'Héraclée, blessure purulente.
Cet homme avait été blessé dans une bataille par une flèche qui lui avait percé le poumon; et depuis plus de dix-huit mois, il vidait une telle quantité de pus qu'il en avait déjà rempli soixante-sept cuvettes. Dès qu'il s'endormit dans l'abaton, il eut une vision: il lui semblait que le dieu lui retirait la pointe de la flèche de son poumon. Le jour venu, il sortit guéri, la pointe de la flèche dans la main.

(31) Andromaque d'Épire, en mal d'enfant. Cette femme s'endormit dans l'abaton et eut une vision. Il lui sembla qu'un très beau garçon lui ôtait ses vêtements, et que le dieu lui caressait la main.
À la suite de cela, Andromaque eut un fils d'Arybdas.

(32) A...cratès, de Cnide, qui souffrait des yeux.
Cet homme avait été blessé à l'œil d'un coup de lance au cours d'une bataille et en était devenu aveugle des deux yeux; et il portait encore la lance fichée dans le visage.
Lors de son sommeil, il eut une vision: il lui semblait que le dieu lui retirait le javelot et lui remettait dans les paupières ce qu'on appelle les pupilles.
Le jour venu, il s'en alla, guéri.


(33) Thersandros d'Haliées, phtisique.
Cet homme s'endormit dans l'abaton, sans avoir aucune vision. Il remonta sur son char pour s'en retourner à Haliées, mais un des serpents cornus sacrés s'était accroché au char, et parcourut la plus grande partie du voyage enroulé autour de l'essieu.
Quand ils furent arrivés à Haliées et que Thersandros eut pris le lit, le serpent descendit du char et guérit Thersandros.
La Cité d'Haliées eut vent de l'événement, mais ne savait que faire du serpent: le renverrait-elle à Épidaure ou le garderait-elle chez elle ? Elle décida de consulter l'oracle de Delphes, pour savoir quoi faire.
Le dieu de Delphes lui répondit que le serpent lui appartenait et lui enjoignit de fonder un sanctuaire d'Asclépios, d'élever une statue au dieu, et de la consacrer dans le sanctuaire.
À l'annonce de cet oracle, la Cité d'Haliées fonda un sanctuaire d'Asclépios sur son territoire et accomplit ce que le dieu de Delphes lui avait ordonné.


(34) ...nia, qui désirait des enfants.
Cette femme s'endormit et eut une vision.
Il lui semblait que le dieu lui disait qu'elle enfanterait et lui demandait aussi si elle désirait un garçon ou une fille. Elle répondit qu'elle désirait un garçon.
À la suite de quoi, dans l'année qui suivit, elle mit au monde un fils.

(35) - - -

(36) - - -

(37) Climène d'Argos, de faible constitution.
Cet homme vint à l'abaton, s'y endormit et eut une vision:
il lui semblait que le dieu entourait son corps d'un grand serpent
- - - le conduisait vers un petit lac dont il lui ordonna de boire l'eau - - -
... pendant qu'il était étendu là ...
beaucoup d'hommes, dit le dieu, pour cette raison ...
... viennent au sanctuaire ... mais le renverrait en bonne santé.
Le jour venu, il sortit sain et sauf.

(38) Diaitos de Cyrn... Cet homme n'avait plus de force dans les genoux. Il s'endormit dans l'abaton et eut une vision: il lui semblait que le dieu ordonnait à ses serviteurs de le soulever et de le sortir du sanctuaire pour le déposer devant le temple.
Lorsque ceux-ci l'eurent sorti, le dieu attela un char et fit faire aux chevaux trois fois le tour de l'homme en le piétinant; et ses genoux retrouvèrent aussitôt leur vigueur.
Le jour venu, il s'en alla, guéri.

(39) ...da de Kéos. Elle était venue demander des enfants. Elle s'endormit dans l'abaton et eut une vision: il lui semblait qu'un serpent se lovait sur son ventre pendant son sommeil. Et elle en eut cinq enfants.

(40) Timon blessé par une lance sous l'œil. Il s'endormit dans l'abaton et eut une vision: il lui semblait que le dieu broyait des herbes et les lui versait dans l'œil. Et il fut guéri.

(41) Érasippè de Kaphyiae... elle avait le ventre (gonflé ?) et brûlait toute entière ... Elle s'endormit dans l'abaton et eut une vision: il lui semblait que le dieu lui frottait le ventre, l'embrassait; puis il lui donnait une fiole contenant un remède et lui ordonnait de le boire et de vomir. Elle vomit et en remplit son foulard. Le jour venu, elle constata que son foulard était plein des maux qu'elle avait vomis, et dès lors, elle recouvra la santé.

(42) Nicasiboulè de Messénie, en mal d'enfants. Elle eut une vision pendant son sommeil: il lui semblait que le dieu l'enveloppait d'un serpent, avec lequel elle s'unissait. Et dans l'année, elle mit au monde deux garçons.

(43) Untel qui souffrait de la goutte. Tandis qu'il s'approchait du sanctuaire, il vit en songe, tout éveillé, une oie qui lui mordait les pieds et lui buvait le sang. Et il fut guéri.

(XLIV) κόρα ἄφωνος· α[ὕτ]α [ἐγκαθεύδουσα ὡς εἶδε ἐρχόμενον δρ]άκο[ν]τα ἀπὸ
δενδρέου τινὸς τῶν κατὰ τὸ ἄ[βατον(?) ἐόντων, ἐξεγερθεῖσα ε]ὐθὺς βο-
ῆι, τὰμ ματέρα καὶ τὸμ πατέρα κα[λ]έ[ουσα, ἀπῆλ]θε [δὲ ὑγιής].  vac.
4 (XLV) Μέλισσα ὑπὸ ἔχιος φῦμα· α[ὕ]τα ἐν [τᾶι χειρὶ φ]ῦμα ἔ[χουσ]α ἀφίκετο· vv
τῶν δὲ θεραπόντων ἔκτοτ' ὁ[ρε]ό[ντων ἔτι συνεληλυθυίας] τᾶι γυναι-
κὶ ἔχις ἐν τῶι φορτίωι [κλίναν αἴτησε· ἥκουσα δ' εἰς Μαν]τ[ί]ν[ει]αν ὡς
εἰς αὐτὰν κατεκλίθη ἁ Μέλ[ισ]σ[α, ταὶ ἔχιες ἔλειξαν] τὸ ἐν τᾶι χειρὶ
8 φῦμα, καὶ ἐκ τούτων ὑγιὴς ἐγέν̣ετο. vac. (XLVI) Καλλικ[ρ]άτεια θησαυ-
ρόν. αὕτα τελευτάσ[αντό]ς οἱ τοῦ ἀ[ν]δ[ρό]ς, αἰσθημένα δὲ οὗ κεκ̣[εύθ]ει τῶι
ἀνδρὶ χρυσίον [κατορωρυγ]μένον ἐπ[ε]ὶ οὐκ ἐδύνατο μαστεύου[σα] εὑ-
[ρ]εῖν, ἀφίκετο εἰς τὸ ἱερὸν ὑπὲρ τοῦ θησαυροῦ καὶ [ἐγκαθ]εύ[δουσ]α ὄ-
12 ψιν εἶδε· ἐδόκε[ι αὐτ]ᾶι ὁ θεὸς [ἐπ]ιστὰ[ς] εἰπεῖν Θα[ργηλιῶν]ο[ς μην]ὸς
ἐμ μεσαμβρίαι ἐ[ν]τὸ[ς] λέοντος κε[ῖσθαι] τὸ χρυσί[ον. ἁμέρα]ς [δὲ γε]νο-
[μ]ένας ἐξῆλθε καὶ οἴκαδε ἀ[φικ]ομ[έν]α τὸ μὲν πρᾶτ[ον τὰγ κεφαλ]ὰ[ν]
το[ῦ] λέοντος [τ]οῦ λι[θ]ίνο[υ] ἐμάστε[υε· ἦ]ς δὲ πλατίο[ν τᾶς οἰκίας σ]ᾶμα
16 ἐπίθεμα ἔχον λίθινον λέοντα. ἐπε[ὶ δ'] οὐχ ηὕρισκε, [φαμέν]ο[υ δὲ] αὐ-
τᾶι μάντιος δ[ιό]τι οὐ λέ[γ]οι ὁ θεὸς ἐν [τ]ᾶι λιθίναι [κεφαλᾶ]ι [τὸν θ]η-
[σ]αυρὸν ε[ἶ]μεν, ἀλλ' ἐν [τ]ᾶι σκιᾶι τᾶι γινομέναι ἀπὸ [τοῦ λέ]οντ[ος] ἐν τῶ[ι]
Θαργηλιῶνι μηνὶ περὶ μέσσον ἁμέρας, μετὰ δὲ τοῦτο [πο]ιουμένα [ἔρευ]-
20 [ν]αν [ἄ]λλαν τοῦ χρυσίου τὸ[ν τ]ρόπον τοῦτον ἀνηῦρε τὸν θησαυρὸν [κ]α[ὶ]
[ἔ]θυσε τῶι θεῶι τὰ νομι[ζ]όμενα. vac. (XLVII) [— — — — — — —] ἰχθυοφό-
[ρος Ἀμφί]μν[ασ]τος· οὗτο[ς ἰ]χθυοφορῶν εἰς Ἀρκαδίαν, εὐξάμενος τὰν
[δεκάταν δωσεῖ]ν τῶι Ἀσκλ[απ]ιῶι τᾶς ἐμπολᾶς τῶν ἰχθύων, οὐκ ἐπ[ετ]έ-
24 [λει τὰν εὐχάν· πωλέο]ντ[ι δὲ τὸν ἰχ]θὺν ἐν Τεγέαι ἐξαπίνας [κωνώπια]
[πάντοθεν ἐπιφα]νέντα [οἱ] ἐ[τίτρω]σκον τὸ σῶμα· ὄχλου δὲ πολλοῦ π[ε]ρι-
[στά]ντος ε[ἰς] τὰν θεωρίαν, ὁ Ἀμφίμναστος δηλοῖ τὰν ἐξαπάταν ἅπασα[ν]
[τὰν -11-] πρό[σθε γενο]μέναν· ἐξικετεύσαντος δ' αὐτοῦ τὸν
28 [θεὸν οὗτος αὐτῶι πολλοὺς] ἰχθύ[α]ς ἔφανεν καὶ ὁ Ἀμφίμναστος ἀνέθηκε
[τὰν δεκάταν τῶι] Ἀσκλαπιῶι. vac. (XLVIII) Ἐρατοκλῆς Τροζάνιος ἔμπυ-
[ος· τούτωι] ἐν Τροζᾶνι μέλλοντι ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἰᾶσθαι καθεύδον-
[τι ὁ θεὸς πρὶν ἢ γενέσθαι] καῦ[σ]ιν ἐκέλετο μήπω ἰ[ᾶ]σ[θ]α[ι, ἐγ]καθεύδειν
32 [δὲ ἐν τῶι ἱερῶι τῶν Ἐπιδαυρί]ων· τοῦ δὲ χρό[ν]ου π[α]ρ[ελθ]ό[ντ]ος, ὃμ ποτέ[μει]-
[νε — — — — — — — — — (XLIX) — — — Ἐ]πιδαυρία ὕδρω-
5 lignes trop lacunaires
versus 39-43 deleti 
78 lignes trop lacunaires
[κάδα -17-] τὸ χρυσίον· ἀφικόμενος δὲ εἰς Λευκάδ[α]
[-19- π]αρὼν ἐκομίσατο ἅπαν. Δαμοσθένης
124 [-19- κ[η]λέων· οὗτος ἀφίκετο εἰς τὸ ἱαρὸν ἐπὶ
[κλίνας καὶ ἐπὶ βακτηρίας] ἀπερειδόμενος περιεπορεύετο· ἐγκοι-
[μαθεὶς δὲ ὄψιν εἶδε]· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ποιτάξαι τετράμηνον ἐν τῶι
[ἱαρῶι παραμένειν, ὅ]τι ἐν τῶι χρόνωι τούτωι ὑγιὴς ἐσσοῖτο· μετὰ
128 [τοῦτο ἐντὸς τετρ]αμήνου ἐν ταῖς τελευταίαις ἁμέραις εἰσελθὼν
[εἰς τὸ ἄβατ]ον μετὰ δύο βακτηριᾶν ὑγιὴς ἐξῆλθε. vac. ἀνὴρ τυφλὸς·
[οὗτος ἐν τῶι] βαλανείωι τὰλ λάκυθον ἀπέβαλε· ἐγκοιμιζομένωι δὲ 
[ἐδόκει οἱ φάμεν] ὁ θεὸς ἐν τᾶι κλισίαι τᾶι μεγάλαι μαστεύειν τὰν 
132 [λάκυθον, ἐπὶ δεξι]ὰ εἰσπορευομένωι. ἁμέρας δὲ γενομένας ἆγέ νιν
[ὁ θεράπων ποὶ] μάστευσιν· εἰσπορευθεὶς δὲ εἰς τὰν κλισίαν εἶδε 
[τὰλ λάκυθον ἐ]ξαπίνας καὶ ἐκ τούτου ὑγιὴς ἐγέ[νετο]. vac. Πα[μ]φάης
[Ἐπι]δαύριος φαγέδαιναν ἔνδος τοῦ στόματος ἔ[χων. οὗτ]ο[ς ἐγκ]οι-
136 [μαθε]ὶ[ς] ὄ[ψ]ιν εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς διοίξας τὸ στ[όμα τᾶι χηρὶ τὸ ἕλ]-
[κος] ἀ[φε]λεῖν καὶ ἐκκαθᾶραι τὸ στόμα, καὶ ἐκ τού[του ὑγιὴς ἐγένετο].
(44) Une fille muette.
Elle s'endormit et vit un dragon descendant d'un des arbres se trouvant dans l'abaton; elle se réveilla en sursaut et se mit à crier, en appelant son père et sa mère; et elle s'en retourna guérie.


(45) Mélissa souffrait d'une tumeur due à une morsure de vipère. Elle arriva au sanctuaire avec la tumeur qu'elle avait à la main.
Tandis que sous les yeux des serviteurs, elle s'entretenait avec d'autres femmes, une vipère se glissa dans le lit qui se trouvait dans ses bagages. Quand Mélissa arriva à Mantinée, comme elle s'était couchée sur ce lit, les vipères léchèrent l'ulcère qu'elle avait à la main, et elle en fut guérie.(46) Kallikratéia et son trésor.
Cette femme, à la mort de son mari, sachant qu'un trésor était enfoui là où était enseveli son mari, mais ne pouvant le trouver malgré ses recherches, s'en vint au sanctuaire pour apprendre quelque chose au sujet de ce trésor.
Elle s'endormit et eut une vision: il lui semblait que le dieu se tenait devant elle et lui disait qu'elle trouverait le trésor dans un lion, à midi, au mois de Thargélion.
Le jour venu, elle sortit du sanctuaire et à peine de retour chez elle, elle se mit à chercher dans la tête du lion de pierre. Il y avait en effet près de chez elle, un tombeau surmonté d'un lion de pierre. Elle n'y trouva rien.
Mais comme un devin lui disait que le dieu n'entendait pas que le trésor se trouvait dans la tête du lion de pierre, mais dans l'ombre produite par le lion au mois de Thargélion, à midi, elle entreprit d'autres recherches et finit par trouver le trésor, et elle offrit au dieu le sacrifice d'usage.(47) Amphimnastos, transporteur de poissons.
Cet homme, lors d'une livraison de poissons en Arcadie, avait fait le vœu de consacrer à Asclépios la dîme sur la vente de ses poissons, mais n'exécuta pas son vœu.
Alors qu'il vendait son poisson à Tégée, tout à coup des moustiques apparurent de tous côtés et se jetèrent sur lui.
Comme une foule très importante s'était assemblée pour assister au spectacle, Amphimnastos révéla la duperie qu'il avait accomplie.
Alors qu'il avait supplié le dieu, celui-ci lui fit voir quantité de poissons, et Amphimnastos consacra la dîme à Asclépios.(48) Ératoclès de Trézène, recouvert de pus.
Alors qu'il dormait à Trézène, attendant de se faire soigner par les médecins, le dieu, avant qu'on lui applique les cautères, lui enjoignit de ne plus se faire soigner, mais d'aller dormir dans le sanctuaire d'Épidaure. - - -


(49) Untelle d'É]pidaure, qui souffrait d'hydro[pysie.
- - -
88 lignes trop lacunaires
- - -
... arrivé à Leucade, . . .

(a) Démosthène ...
Cet homme arriva au sanctuaire sur un brancard et avançait appuyé sur des béquilles. Il s'endormit et eut une vision: il lui semblait que le dieu lui enjoignait de rester quatre mois dans le sanctuaire, et qu'il retrouverait la santé dans ce laps de temps. Dans les derniers jours du quatrième mois, il entra dans l'abaton avec ses deux béquilles, et en sortit guéri.

(b) Un homme souffrant de cécité.
Cet homme perdit son vase à huile au bain. Alors qu'il dormait dans l'abaton, il lui sembla que le dieu lui disait de le chercher dans le grand dortoir, à droite en entrant. Le jour venu, son serviteur le condusit pour qu'il fasse sa recherche. En entrant dans le dortoir, il vit tout d'un coup son vase et il recouvra la santé.

(c) Pamphaès d'Épidaure, avec un chancre dans la bouche. Cet homme s'endormit et eut une vision: il lui semblait que le dieu lui ouvrait la bouche avec la main, ôtait l'ulcère et lui nettoyait la bouche. Et il s'en fut, guéri.

| retour |